Ján Michalička

Články, kurzy, školenia a tvorba systémov na podporu podnikania

Archive for september, 2011

Facebook Subscribe Button – aktivujte si Odbery

Facebook pridal novú funkciu a to, že môžete odoberať príspevky osoby, i keď nie ste priatelia. Podmienkou je, že daná osoba si aktivovala, že chce možnosť odoberania povoliť ostatným ľuďom.

Toto je veľká výhoda ak máte veľkú základňu fanúšikov, alebo ste narazili na limit 5000 priateľov. Ak budete upravovať svoj status napr. cez mobil, teraz ho vaši odberatelia uvidia, a nemusia sa stať fanúšikom sekundárnej Facebook stránky.

Ak sa chcete viac zviditeľniť na Facebooku, doporučujem si aktivovať túto funkciu.

Pozrite sa na Facebook stránku navrhované odbery a možno ma tam uvidíte 😉

Sieťový multi-level marketing – môj pohľad

Working Together Teamwork Puzzle Concept
Creative Commons License photo credit: lumaxart

MLM (Multi Level Marketing) alebo aj sieťový marketing funguje väčšinou na princípe prerozdelenia odmien (provízií) za predaj výrobkov a služieb medzi viac ľudí.

Priekopníkom bola firma Amway, ktorá rozšírila priamy predaj formou MLM asi najviac vo svete, V dnešnej dobe sa to považuje za efektívny spôsob distribúcie, pretože predajca nezískava odmeny len z vlastnej činnosti, ale aj za to, že školí ďalších ľudí, ako robiť túto prácu.

MLM je u jednej skupiny oslavované ako najlepší spôsob predaja a u ostatných zatracované. Veľmi častou príčinou je to, že ľudia nie sú pripravený na to, že MLM je náročné podnikanie, ktoré vyžaduje sa naučiť veľa novým činnostiam. Nie je to ako v zamestnaní, kde na každú prácu je určený človek, ktorý by ju mal vedieť vykonávať.

(viac…)