Ak chcete dlhodobo uspieť, je potrebné:

  • Vybrať cieľ, kam chcete prísť
  • Vytvoriť stratégiu, ako tento cieľ dosiahnuť
  • Nájsť tých najlepších ľudí a vytvoriť funkčný systém
  • Porozumieť zákazníkom
  • Vytvoriť značky a spojiť s nimi určitý image
  • Rásť na súčasnom trhu
  • Hľadať nové trhy a vyvíjať nové značky
  • Všetko oživovať – sebakanibalizácia
  • Všetko testovať, merať a vyhodnocovať
  • A to všetko so ziskom!


Veľmi zaujímavý bod tohoto školenia je, že marketing je nie boj s konkurenciou. Každý zákazník si v hlave neodnáša informácie o produkte, ale nejaké svoju víziu, čo to ten produkt je.

Potom naozaj platí, že na trhu nie vždy zvíťazí ten najlepší produkt, ale víťazí ten, kto dokáže v ľudských hlavách zanechať lepšie povedomie.

Taktiež všetko, čo robíme, by sme mali robiť kvôli zisku. Charita je síce pekná, ale z dlhodobého hľadiska neudržateľná.

Čo sa vám páčilo z tohoto školenia?
Používate tieto princípy v živote?