Napoleon Hill patrí k úplným klasikám v literatúre osobného rozvoja. Jeho asi najznámejšou knihou je Myslením k bohatstvu a tento mesiac sa mi dostala do rúk upravená verzia tejto knihy s názvom: Premýšľaj & Zbohatni (Prelomový bestseller upravený a aktualizovaný pre 21. storočie).

Oceľársky magnát Andrew Carnegie si pozval Napoleona Hilla ešte keď pôsobil ako novinár a ponúkol mu celoživotné zamestnanie: Nájsť recept na úspech, ktorý by mohol použiť každý obyčajný človek.

Napoleon túto prácu prijal, strávil ňou 25 rokov svojho života a navždy zmenil spôsob, akým sa svet pozerá na úspech a možnosti ľudského potenciálu v každom z nás.

Kniha obsahuje 13 krokov k bohatstvu, ktoré je potrebné všetky vzájomne prepojiť a tým aktivizovať prirodzené schopnosti, ktoré máme každý v sebe.

Druhý krok k bohatstvu hovorí o vizualizácii túžby a viere v jej dosiahnutie. Toto musím potvrdiť. Pravidelne zažívam i vo vlastnom živote, že myšlienky, ktoré nosíme v hlave, intenzívne sa nimi zaoberáme, sa nakoniec zhmotnia v skutočnosť… či už sú to materiálne veci, alebo ich vyjadrenie vo forme peňazí.

Pozrime sa ako to vyjadril Napolen Hill:

Viera je hlavným chemikom ľudskej duše. Keď vieru spojíme s  vibráciou myšlienok, podvedomie sa na tieto myšlienky okamžite naladí, prevedie ich v duchovný ekvivalent a odovzdá ich Nekonečnej Inteligencii, rovnako ako modlitby.

Viera, láska a sex patria k najmocnejším pozitívnym emóciám. Keď sa všetky tri spoja, dokážu „prifarbiť“ vibrácie myšlienok tak, že okamžite dosiahnu podvedomie, kde sa zmenia v svoj duchovný ekvivalent, jedinú formu, ktorá vyvoláva odozvu v Nekonečnej Inteligencie.

Láska a viera sú súčasťou psychiky, spájajú sa s duchovnou stránkou človeka. Sex je čisto biologický faktor a je spojený iba s fyzickou stránkou. Miešaním alebo spájaním týchto troch emócií sa otvára priamy komunikačný kanál medzi konečnou mysliacou dušou človeka a Nekonečnou Inteligenciou.

Ak niečo intenzívne chceme, veríme, myslíme na to a túto myšlienku dostaneme do podvedomia, svet sa zariadi tak, že k nám pritiahne veci, ľudí a udalosti, aby sa náš cieľ mohol uskutočniť.

Tak ako na to?

Ak chcete svoj cieľ, svoj sen rýchlejšie a intenzívnejšie dostať do podvedomia a neskôr i zhmotniť, myslite naň najmä vo chvíľach intenzívneho sexuálneho vzrušenia.

Až budete mať nabudúce sex s priateľkou, manželkou,
milenkou, spomeňte si na moje slová. 😀

A napíšte mi vaše skúsenosti 😉