Ján Michalička

Články, kurzy, školenia a tvorba systémov na podporu podnikania

Ján Michalička

Ján Michalička
Kto je
Ján Michalička?

  • Pochádzam zo Slovenska, kde som vyštudoval Informatiku na Univerzite Komenského v Bratislave.
  • Už počas štúdií som pracoval na tvorbe informačných systémov pre podporu riadenia a manažmentu, kde ma zaujalo, že správne navrhnutý systém môže výrazne zefektívniť prácu zamestnancom. A nesprávne navrhnutý zase riadne sťažiť.
  • Odvtedy ma fascinujú rôzne systémy a rád ich študujem do hĺbky, aby som z nich vyťažil čo najviac.
  • Po dokončení štúdia som sa v roku 2005 presunul do Prahy, kde som videl väčšie príležitosti pre rozvoj svojich zručností a získanie ďalších skúseností.
  • Postupne začalo všetko zapadať do seba a dávať väčší a hlbší zmysel.
  • Podnikanie potrebuje reklamnu, propagáciu a predaj, a aj preto som sa zapojil do systému sieťového marketingu. Bol to ideálny spôsob ako rýchlo absorbovať informácie. Naučil som sa tam, že skutočné vzdelávanie začína až praxou. Postupne som naberal skúsenosti o postupoch, ktoré fungujú, a ktoré nie, a začal som sa vzdelávať v oblastiach potrebných pre úspešný rozvoj biznisu.
  • Od roku 2007 aktívne vediem tímy ľudí vo viacerých organizáciách a testujem rôzne systémy pre rozvoj biznisu.
  • V roku 2008 som organizoval viaceré stretnutia odborníkov i laikov z oblasti marketingu a budovania marketingových systémov.
  • Získal som veľa skúseností, ale až v roku 2009 to všetko začalo dávať zmysel po tom, ako som absolvoval školenia Magnetického Sponzoringu od Mika Dillarda a iných odborníkov v oblasti internetového marketingu.
  • V roku 2010 som založil vlastnú firmu Business Academy Network Ltd. a spolu s manželkou sa venujeme školeniam o podnikaní a osobnému rozvoju.

Svoje skúsenosti a zalosti som zhrnul som internetového školenia o podnikaní s názvom Jak podnikat na internetu.