Ján Michalička

Články, kurzy, školenia a tvorba systémov na podporu podnikania

Podmienky použitia

Provozovatel: Business Academy Network Ltd. (organizační složka), Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČ: 246 97 630

Nárok na ručení, který se vztahuje na škody hmotného a nehmotného charakteru, který je způsoben užitím či neužitím takto dodaných informací, popř. způsoben užitím chybných a neúplných informací, je zásadně vyloučen.

Zřeknutí se odpovědnosti

Snažíme se o to, abychom přesně prezentovali všechny produkty a služby a jejich potenciál výdělku. Prohlášení o výdělku a příjmech nás a našich zákazníků jsou jenom odhady o výšce, kterou lze vydělat, nebo kterou určitý klient vydělal. Neexistuje žádná záruka, že tyto příjmy vyděláte i vy a akceptujte fakt, že výška příjmů se může měnit v závislosti od konkrétní osoby.

Neexistuje žádná záruka, že příklady z minulých výdělků mohou být opakovány v budoucnosti. Nemůžeme zaručit  budoucí výsledky a/nebo dosažený úspěch. Existují některé neznámé rizika podnikání, které nemůžeme předvídat a mohou zhoršit vaše výsledky. Nejsme zodpovědní za vaše výsledky.

Použití našich informací, produktů a služeb by mělo být založené na vašem vlastním úsudku a souhlasíte s tím, že nejsme zodpovední za jakýkoliv váš úspěch či neúspěch, který přímo souvisí s nákupem a používáním našich produktů a služeb.

Ochrana osobních dat

Jednáme v souladu se z. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení emailového školení. Odesláním údajů souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnost užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé a dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný. Provozovatel si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb zákazníkovi. Zákazník má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě dodavatel tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Provozovatel získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení dotazu.

Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (e-mailem) nebo poštou.

Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky použití měnit a není povinen o změně informovat zákazníky. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách janmichalicka.com

V Praze 15.2.2011