Working Together Teamwork Puzzle Concept
Creative Commons License photo credit: lumaxart

MLM (Multi Level Marketing) alebo aj sieťový marketing funguje väčšinou na princípe prerozdelenia odmien (provízií) za predaj výrobkov a služieb medzi viac ľudí.

Priekopníkom bola firma Amway, ktorá rozšírila priamy predaj formou MLM asi najviac vo svete, V dnešnej dobe sa to považuje za efektívny spôsob distribúcie, pretože predajca nezískava odmeny len z vlastnej činnosti, ale aj za to, že školí ďalších ľudí, ako robiť túto prácu.

MLM je u jednej skupiny oslavované ako najlepší spôsob predaja a u ostatných zatracované. Veľmi častou príčinou je to, že ľudia nie sú pripravený na to, že MLM je náročné podnikanie, ktoré vyžaduje sa naučiť veľa novým činnostiam. Nie je to ako v zamestnaní, kde na každú prácu je určený človek, ktorý by ju mal vedieť vykonávať.

Na začiatku podnikania formou MLM musí sa záujemca naučiť všetky činnosti, ktoré sú pre úspešné fungovanie v MLM potrebné, aby ich potom mohol učiť ďalej. Tu nastáva častá príčina zlyhania. Nie všetci sú pripravenú na prácu s inými ľuďmi, najmä ak beriete každého, kto príde pod ruku. Práca s ľuďmi je asi najťažšia práca, i keď dobre platená.

Veľa ľudí túto začiatočnú fázu nezvládne a skončí, väčšinou prerobia kopec peňazí, prípadne im zostanú výrobky, ktorých sa nemôžu zbaviť. Je dôležité si správne vybrať MLM spoločnosť takú, ktorá poskytuje kvalitné školenia a je čestná k ľuďom.

Je to platené vzdelanie. Nechodíte do školy, ale rovno do praxe a v teréne sa najrýchlejšie naučíte. Ale buďte pripravený, že rozjazd bude trvať aj 2-4 roky. Väčšine ľudí to trvá aj viac, musíte byť pripravený na túto situáciu.

Ďalším častým omylom je, že si ľudia pri vstupe myslia, že MLM im zabezpečí pasívny príjem, že po čase môžu prestať pracovať a ich sieť im bude prinášať pravidelný mesačný príjem na pokrytie všetkých potrieb aj luxusu.

Nie je to pravda. Úspešný lídri v MLM nikdy nemôžu prestať pracovať. Stále musia školiť vlastnú štruktúru, byť príkladom, motivovať ľudí… inak sa ich príjem rozpadne.

Všimnite si, čo robia úspešný ľudia v MLM… Úspešný ľudia v MLM použijú svoj príjem na tvorbu ďalších aktív, ktoré im prinášajú peniaze. Napíšu knihu o svojich skúsenostiach, nahrajú motivačné CD, založia si vlastné podnikanie, stanú sa firemným školiteľom na objednávku…

Zamyslite sa nad tým a buďte pripravený postupom času si vytvoriť viac pilierov – viac aktív, ktoré vám prinášajú príjem, aby keď sa niečo stane s vašim MLM (firma skončí, zmenia sa podmienky a rozpadne sa sieť, apod.) aby ste mali ďalšie zdroje príjmu.