Zaujala ma súťaž na Facebooku, kde sľubovali výhru za to, že sa stanete fanúšikom a budete zdieľať fotku na svoju nástenku.

Napadlo ma ale zopár otázok, ohľadne regulárnosti losovania výhercu:

  1. Ako zistia, či ten človek sa stal aj fanúšikom aj zdieľal fotku.
  2. Fotka má cez 12 000 zdieľaní… to budú po jednom opisovať všetky mená?
  3. Budú zahrnutí do súťaže aj ľudia, ktorí boli fanúšikmi pred vyhlásením súťaže?
  4. Ako prebehne losovanie?
  5. Budú do losovania zaradení naozaj všetci, alebo jednoducho niekoho vyberú?

Aké sú vaše skúsenosti s podobnými súťažami?
Má zmysel sa zúčastniť?