V pondelok som bol na prednáške Vladimíra Kloudy, šéfa obchodu, marketingu a ľudských zdrojov vo firme PasserInvest. Prinášam niektoré z mojich poznámok.

Správny výber spolupracovníkov

Je prvá z dôležitých vecí.

Vďaka ľuďom sa môžeme z problému dostať, ale naopak i dostať do problému.

Vlastnosti dôležité pri výbere spolupracovníkov

  1. Ľudskosť – by mala byť na prvom mieste. Nový človek by mal mať správne morálne vlastnosti a zásady a s tým súvisiaci postoj k životu. Darmo je mi nejaký nadaný človek, ktorý ma môže pri najbližšej príležitosti potopiť.
  2. Odhodlanosť – pracovať pre moju firmu. Mal by mať túžbu pre mňa pracovať a malo by to byť na ňom vidno. Musí mať chuť. Keby robil drahoty už pri nábore, musel som ho prehovárať, to ho radšej ani nebrať.
  3. Tímový hráč – Mal by byť kompatibilný pre tím, ktorý zostavujem. Každý človek v tíme hrá určitú rolu a každý sa hodí na niečo iné. Bolo by zbytočné brať človeka do tímu, v ktorom nemôže uplatniť svoje vlastnosti.
  4. Odbornosť – je až na poslednom mieste. Ak má človek chuť, odbornosť sa dokáže doučiť. Ale je zbytočné mať v tíme človek, ktorý je možno génius, ale nedá sa s ním pracovať.

Vladimír má dobré skúsenosti s ľuďmi, ktorí sa sami ozvali, že majú záujem pracovať v jeho firme. Je dobré im vždy zaslať odpoveď.

Ľudia by sa mali naberať, i keď je plný stav.

Buď im nájdeme uplatnenie, alebo ich vymeníme za nejakých menej schopných členov tímu.

Investovať do ľudí sa oplatí

Je dobré im hneď dávať všetky informácie, ktoré sa týkajú ich práce. Venovať sa im. Nenechávať si nič pre seba.

Ak šéf niečo skrýva pre seba, tak si asi nie je istý tým, čo robí, buď sa chce blesknúť, alebo má malé sebavedomie.

Dôležité hneď na začiatku je stanoviť kľúčové úlohy, čo sa od zamestnancov chce a čo majú robiť.

Ideálne by mal existovať „Manuál na zapracovanie nového človeka„… aby sa na niečo nezabudlo.

Dôvera

Ak niekomu zverím pozíciu, musím veriť, že to zvládne. Už pri prijímaní si musím byť na 100% istý, že vyberám správneho človeka. Ak nebude táto dôvera hneď od začiatku, môžem byť negatívne ovplyvnený predsudkami o schopnostiach daného človeka.

Ak sa mu nebude dariť, nevytýkam mu malichernosti, iba podstatné veci a presne špecifikované. Pri kritike musím upozorniť na nesprávne výsledky, ale nie na vlastnosti človeka. Naučiť sa i odpúšťať.

Kvalita, správnosť a úplnosť

Výsledky úloh je potrebné vyžadovať vypracované kvalitne, správne a úplne. Nikdy ako šéf nedorábam veci po podriadených. Radšej ich vrátim 6x na prerobenie. Je to dôležité, aby sa ten človek naučil svoju prácu vykonávať správne a úplne.

Ak výsledky správne nedodá, treba sa spýtať sám seba:

  • Nebol som ja príčinou?
  • Dal som mu správne zadanie?
  • Je blbé sa nespýtať.

A až keď mi to človek vráti kompletné, až vtedy si môžem povedať, že tento spolupracovník je mi nápomocný. Vtedy sa to už naučil.

Čo ak sa v tíme nájde niekto, kto už moju prácu šéfa dokáže vykonávať lepšie ako ja?

Je dobré túto skutočnosť rozpoznať. Najskôr z neho môžem vyškoliť svojho zástupcu a prípadne časom i nástupcu a ja sa budem môcť posunúť na novú pozíciu. Bez svojho nástupcu je postup zvyčajne komplikovanejší. Prípadne daný človek môže nájsť uplatnenie na inom projekte, inej divízii, alebo sa zavedie nové oddelenie, kde bude vedúci.

Ako to vyzerá vo vašej firme?
Vyznávate tieto zásady?